Saturday, October 23, 2010

nothing

nɥnɥnɥ˙˙ǝɯ sǝʌoן ʎpoqou˙˙pןɹoʍ snoɯɹouǝ ǝןoɥʍ sıɥʇ uı ǝuoןɐ ɯ,ı ǝʞıן ןǝǝɟ ı˙˙sǝɯıʇǝɯos

5 comments:

a-En said...

¡ɹǝʇsuoɯ ʎɯ
noʎ ɥʇıʍ ǝɹǝɥ ɯ,ı sɐ buo| sɐ
'ǝuo|ɐ ʇou ɹ n
'ou

~binbin~ said...

ini ada untuk awak. :)

sYu's RaMLi said...

aen...huu..monster..da pencen da...x jd monster da..huhuhu..

bin2...trut33.....siapa yg ada??

~binbin~ said...

sayalah!
:)

sYu's RaMLi said...

hee...tq kawan2..